Innkalling til årsmøte for året 2017 i IF Pors Hov

Innkalling til årsmøte for året 2017 i IF Pors Hov


Arrangør:

Tid


Årsmøtet avholdes torsdag 15. mars 2018 på Pors kl. 18.00

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må være hovedstyret i hende senest 1. mars som er 2 uker før årsmøtet.

Forslag sendes hreal@online.no eller styreleder H.M. Realfsen

 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.

Dokumentene vil ligge i klubbhuset.

 

For å være stemmeberettiget må du være 15 år, vært medlem av idrettsforeningen i minst en måned og ha betalt kontingent.

 

For mer informasjon om valgbarhet, forslagsrett etc. kan du gå inn på vår hjemmeside Pors.no/klubbhåndbok/lover

 

 

Mvh

H.M. Realfsen

styreleder

 


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.